Tantra znamená v preklade „splietať“.

Všetko je spolu spojené. Tantra je spirituálna cesta, ktorá nevylučuje sexualitu. Zo sexuálnej energie vzniká všetok život – je životnou energiou. Vďaka tantre sa naša životná energia môže opäť rozprúdiť, učíme sa žiť v túžbe a láske.

Na skupinách tantry môžeš bližšie preskúmať, aké vzorce, projekcie, bloky a hodnotenie ti bráni žiť tak, ako si želáš. Tantra ti umožní nájsť cestu k svojej prirodzenosti. Môžeš opäť zakúsiť nevinnosť svojej sexuality. Naučíš sa prijímať a milovať sama seba takého, aký si, takú, aká si.

Základom tantry je láska k sebe samému. Láska nie je žiadny pocit, je to stav bytia, do ktorého sa všetci rodíme. Až vďaka našej „výchove“ a ďalším skúsenostiam sme sa bezpodmienečnej láske odučili.

Tantra znamená MILOVAŤ TO, ČO JE.

Vzťahy – partnerstva – erotika – sexualita – emócie – živosť – nepripútanosť – lúčenie – túžba po láske – bezpečie – spojenie srdca, pohlavie a spirituality

Tantra je duchovná cesta, ktorá nevylučuje sexualitu.

V tantrických skupinách sexuálnu energiu využívame, aby sme našli prístup k vlastnej živosti a vlastnym pocitom. Tie totiž často pochovávame pod horou príkazov, morálnych zásad a presvedčenie, tráum a zranenia. Kto z nás miluje sama seba ako čistú sexuálna bytosť? Kto dokáže z hĺbky svojho srdca povedať „áno“ svojej sexualite? Často svoju túžbu odsudzujeme, hodnotíme a potláčame, a namiesto nej prežívame strach a stud.

V chránenej, láskyplné atmosfére si jemným spôsobom budeme vytvárať nové skúsenosti so zmyselnosťou a erotikou. Budeme sa učiť radovať sa zo zmyselnosti, erotiky a túžby a SKĽUČOVADLÁ SE do týchto pocitov, bez toho aby sme s nimi museli čokoľvek robiť. Každý účastník sa môže sám rozhodnúť, ako ďaleko chce v stretnutiach a skúsenostiach zájsť.

Naučili sme sa držať sama seba pod kontrolou alebo sa prispôsobovať, byť poslušný, plniť očakávania druhých alebo sme boli zneužití. To všetko zasypalo naše pocity, alebo sme sa od nich odstrihli, pretože bolo príliš bolestivé je prežívať. Dnes túžime po živosti, alebo po sexualite plné túžby. Ale práve keď chceme, aby naša sexualita bola intenzívnejšia, nepodarí sa nám to, kým sa budeme oddeľovať od svojich tak nemilých pocitov ako je smútok, bolesť, zlosť atď. K živosti patrí celé spektrum pocitov – teda tie, ktoré sú nám príjemné, aj tie, ktoré by sme radšej necítili. Alebo máme strach z toho, že nás naše pocity zaplaví, že stratíme kontrolu, alebo že ich nebudeme môcť vydržať – ako napríklad žiarlivosť. Naša duša si želá vyliečenie starých rán a my si vytvárame situácie, v ktorých sa náš náprotivok týchto starých rán dotýka. Potom sa čudujú týmto „ranám osudu“, ktoré nás zasahujú ako blesky z čistého neba. V chránenom priestore tantrické skupiny môžeš v stretnutiach plných lásky a rešpektu ostatným dovoliť, aby sa opatrne dotkli tvojej duše, a tak opäť nájsť prístup ku svojim pocitom. Môžeš sa naučiť tieto pocity pozorovať bez toho, aby si s nimi musel čokoľvek robiť. Máš možnosť tieto pocity prežívať, bez toho aby ťa ovládli. Nejde o to, aby sme pocity žili navonok. Podstatné je, naučiť sa ich vítať a užívať si ich.

TANTRA JE CESTA, KTORÁ VEDIE K LÁSKE k sebe samému
A k uvedomeniu si SEBA SAMA.